Blogs Blogs
Blog »
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông và vữa xây theo TCVN

 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông và vữa xây theo TCVN thể hiện đầy đủ tỷ lệ cát đá xi măng có trong bê tông từ mác 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400

Để tìm hiểu sâu hơn, hãy cùng bê tông tươi Miền Nam tham khảo những thông tin sau đây.

Cấp phối bê tông

Cấp phối bê tông là tỷ lệ giữa các thành phần vật liệu cát đá xi măng cho 1 m³ bê tông.

Cấp phối bê tông phụ thuộc vào mác bê tông, kích thước cốt liệu, chất kết dính và thành phần phụ gia.

Cấp phối bê tông được quy định trong định mức dự toán vật liệu theo mác bê tông. Mác bê tông là khả năng chịu nén của mẫu bê tông, mẫu theo TCVN có kích thước hình lập phương 150 mm x 150 mm x 150 mm, được bảo dưỡng trong điều kiện nhất định, thường là 28 ngày và được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu. Mác bê tông được phân loại từ mác 100, mác 150, mác 200, mác 250, mác 300, mác 350, mác 400,...

Cấp phối bê tông mác 150, 200, 250 theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng

Mác bê tôngXi măng (Kg)Cát vàng (m3)Đá 1x2 (m3)Nước (lít)
150288.020.50.913185
200350.550.480.9185
250415.120.460.88185

Bảng định mức cấp phối mác bê tông 150, 200, 250 theo Bộ xây dựng

Những yếu tố ảnh hưởng tới cấp phối bê tông:

Thành phần cốt liệu: nước ảnh hưởng đến cường độ bê tông, nếu nước quá ít dẫn tới hiện tượng hỗn hợp bê tông bị khô, nhanh đông kết, không phát triển được hết cường độ, nếu nước quá nhiều dẫn đến độ sụt cao loãng làm hỗn hợp lâu đông kết hơn. Vì thế, hầu hết các công ty sản xuất bê tông tươi thành lập nên những trạm trộn, tại đây bê tông tươi đều được trộn bằng máy, hệ thống điều khiển vi tính trung tâm nên sản phẩm được chia theo tỷ lệ phù hợp và đồng đều hơn mang lại hiệu quả cao.

Cấp phối vữa mác bê tông

Cấp phối vữa mác bê tông

Cấp phối mác vữa bê tông

Cùng công ty bê tông tươi Miền Nam tìm hiểu về cấp phối mác vữa bê tông qua bảng sau đây:

Cấp phối bê tông

Bảng tra mác vữa xi măng bê tông trong xây dựng

Cấp phối mác bê tông theo PC30 

Loại bê tôngXi măng PC30 (Kg)Cát vàng (m3)Đá (m3)Nước (lít)
Bê tông mác 100 đá 4x62000.530.94170
Bê tông mác 150 đá 4x62570.510.92170
Bê tông mác 150 đá 1x22880.500.91189
Bê tông mác 200 đá 1x23500.480.89189
Bê tông mác 250 đá 1x24150.450.9189
Bê tông mác 300 đá 1x24500.450.887176
Bê tông mác 150 đá 2x42720.510.91180
Bê tông mác 200 đá 2x43300.480.9180
Bê tông mác 250 đá 2x43930.460.887180
Bê tông mác 300 đá 2x44660.420.87185

Công thức trộn bê tông đúng mác bê tông theo tỷ lệ mà bạn chưa biết

Cách trộn bê tông đúng Mác bê tông theo tỷ lệ, cách trộn vữa xây đúng mác giúp cho bê tông được chất lượng và làm việc hiệu quả nhất

Bê tông là hỗn hợp gồm cát + đá + nước + xi măng. Vậy trộn thế nào để đạt đúng Mác theo quy định? Hầu hết, trên bao bì xi măng có ghi tỷ lệ trộn cho 1 m3 bê tông. Ví dụ:

Bê tông Mac 100:  320 kg Xi măng + 1060 Lít cát + 260 lít nước thì tỷ lệ trộn là: 6.4 bao Xi măng +1060 lít cát + 260 lít nước tương đương với 1 bao Xi măng : 165.6 lít cát : 40.6 lít nước 

Lấy thùng sơn 18 lít để làm chuẩn thì tỷ lệ trộn bê tông của từng loại mác sẽ là:

Bê tông mác 200: 1 bao xi măng + 4 thùng cát + 7 thùng đá

Bê tông mác 250: 1 bao xi măng + 3.5 thùng cát + 6 thùng đá

Bê tông mác 300: 1 bao xi măng + 2 thùng cát + 4 thùng đá

Trên đây là những thông tin chia sẻ về cách tính mác bê tông để tính khối lượng bê tông dựa vào bảng cấp phối bê tông của tất cả loại mác được sử dụng trong xây dựng.

THAM KHẢO THÊM:

https://thaiphong.net/dich-vu/gia-sua-chua-nha-tron-goi-tphcm/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-1-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/bang-gia-dong-tran-thach-cao-tphcm/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-2-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu-category/dich-vu-sua-nha/

https://thaiphong.net/dich-vu-category/thach-cao/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-3-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-4-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-5-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-6-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-7-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-8-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-9-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-10-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-11-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-12-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/cong-ty-sua-chua-nha-quan-go-vap-re-dep/

https://thaiphong.net/dich-vu/dich-vu-chong-tham-san-thuong-tuong-wc-tphcm/

https://thaiphong.net/dich-vu/bang-gia-dong-tran-thach-cao-tphcm/

 

 
 
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=1037
https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/index.php/forum/thread/235868/64-t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-ti%E1%BA%BFng-anh-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-v%C3%A0-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n8/
 

  • Các lời bình
Trackback URL:

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Từ điển Từ điển
Lịch Lịch

Thứ tư

23

Ngày 23 tháng 9 năm 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Thời gian Tiêu đề Phân loại  
Không có sự kiện nào trong ngày này.
Hiển thị 0 kết quả.
Diễn đàn Diễn đàn

Chuyên mục Các chuyên mục Luồng bài viết Các bài viết  
hi
xin chào
0 1 1 RSS RSS
Hiển thị 1 kết quả.