SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thông tin kinh tế xã hội tháng 11 năm 2022 (30/11/2022)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 tại Thành phố Hồ Chí Minh (29/11/2022)
  Cục thống kê TP.Hồ Chí Minh phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Luật Thống kê" (29/11/2022)
  Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP (11/11/2022)
  Giới thiệu ngày pháp luật Việt Nam 09/11 (8/11/2022)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019 (24/7/2019)Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI