SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương (30/11/2016)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016 (25/11/2016)
  Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê (7/11/2016)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra chi phí bảo hiểm, vận tải hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp 2015 (30/6/2016)Điều tra giá bán sản xuất hàng công nghiệp 2016 (22/6/2016)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Điều tra GDP quý 2016 (11/4/2016)
  Điều tra doanh nghiệp 2016 (17/3/2016)
  Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2015 (31/7/2015)
  Điều tra giá dịch vụ 2015-2020 (25/6/2015)
  Điều tra giá bán sản phẩm, giá nguyên nhiên vật liệu, giá gốc 2015-2020 (29/5/2015)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI