SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Cục Thống kê năm 2016 (11/1/2017)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 12 năm 2016 (29/12/2016)
  Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 (15/12/2016)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra chi phí bảo hiểm, vận tải hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp 2015 (30/6/2016)Điều tra giá bán sản xuất hàng công nghiệp 2016 (22/6/2016)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Điều tra GDP quý 2016 (11/4/2016)
  Điều tra doanh nghiệp 2016 (17/3/2016)
  Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2015 (31/7/2015)
  Điều tra giá dịch vụ 2015-2020 (25/6/2015)
  Điều tra giá bán sản phẩm, giá nguyên nhiên vật liệu, giá gốc 2015-2020 (29/5/2015)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI